Управління проектами та грантова діяльність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16769
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління проектами та грантова діяльність : опорний конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 201 Агрономія денної та заочн форм навч. / уклад.: І. М. Мерленко, А. М. Шворак. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 132 с.
Ключові слова
Управління, грантова діяльність, планування та реалізація проекту.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net