Туризм

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16770
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І., Сидорук С. В., Зубехіна Т. В., Громик О. М. Туризм : навч. посіб. для аудиторної та позааудиторної роботи студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 242 Туризм і рекреація. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 264 с.
Короткий огляд (реферат)
Мета пропонованого навчального посібника полягає у формуванні в студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері туризму.
Видання зорієнтоване на студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів вищих навчальних закладів,
учителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму і рекреації. Автори-упорядники підручника не претендують на повне висвітлення всіх проблем туризму.
Ключові слова
Туризм, посібник.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Коваль А. В.
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
tgrs@lntu.edu.ua