Комп’ютерні технології та програмування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16773
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Комп’ютерні технології та програмування : метод. вказівки для викон. комплексного індивідуального завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. М. Маркіна. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 20 с.
Ключові слова
Програмування, технології.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Маркіна Людмила
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)