Цивільна безпека

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16777
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Цивільна безпека: магістерський курс : навч. посіб. / В. М. Лобойченко та ін. Луцьк : ЛНТУ. 2024. 394 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник «Цивільна безпека: магістерський курс», підготовлений колективом авторів кафедри цивільної безпеки Луцького національного технічного університету за загальною редакцією канд. техн. наук, доцента В.І. Федорчук-Мороз, висвітлює зміст нормативних освітніх компонент магістерської освітньої програми спеціальності 263 Цивільна безпека.
У посібнику висвітлено теоретичні основи нормативних освітніх компонент освітньої програми «Цивільна безпека». Запитання для самоконтролю та
рекомендована література до кожного розділу сприятимуть поглибленому вивченню
матеріалу.
Для магістрів спеціальності 263 Цивільна безпека, викладачів закладів вищої
освіти та інших зацікавлених осіб, котрі прагнуть покращити знання та навички у сфері
цивільної безпеки в освітній діяльності.
Ключові слова
Цивільна безпека, посібник.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Бондарчук Л.Ф.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)
Електронна пошта
l_bondarchuk@ukr.net