Прикладна криптологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1876
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Прикладна криптологія : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад.: М.М. Поліщук, Л.М. Кирилюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 16 с.
Ключові слова
Прикладна криптологія.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Поліщук М.М.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
polishchuk.kolia@gmail.com