Оптимізація режимів електротехнічних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1880
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Оптимізація режимів електротехнічних систем : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Коменда, Т.І. Коменда. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. - 156 с.
Ключові слова
Електричні системи.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Коменда Наталія Володимирівна
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)
Електронна пошта
nvkomenda@gmail.com