Перехідні процеси

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2139
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Перехідні процеси : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.В. Давиденко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. - 60 с.
Ключові слова
Електроенергетика, електротехніка.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Давиденко Людмила Валеріївна
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)
Електронна пошта
l.davydenko033@gmail.com