Бази даних

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2236
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Бази даних. Ч. 2 : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. П.В. Саварин. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 144 с.
Ключові слова
Бази даних.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua