Моделі та методи забезпечення якості інформаційних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2329
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Моделі та методи забезпечення якості інформаційних систем : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 121 інженерія програмного забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Редько, Р.Г. Редько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. –16 с.
Ключові слова
Моделі та методи забезпечення якості інформаційних систем
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua