Управління ІТ-проектами

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2345
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління ІТ-проектами : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Сіваковська, Ю. М. Гульчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 60 с.
Ключові слова
Управління ІТ-проектами.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua