Інноваційні технології в агропромисловому виробництві

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2409
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інноваційні технології в агропромисловому виробництві : метод. вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Тарасюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. − 82 с.
Ключові слова
Агропромислове виробництво, інноваційні технології.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net