Теорія електричного зв'язку

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2491
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Теорія електричного зв’язку : текст лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка денної форми навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. –59 с.
Ключові слова
Ентропія, сигнал, модуляція, тривалість сигналу, динамічний діапазон, обсяг сигналу, канал зв'язку, кодування сигналу.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net