Основи наноелектроніки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3523
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи наноелектроніки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 65 с.
Ключові слова
Принцип невизначеності Гейзнберга, хвильова функція, рівняння Шредінгера, квантова точка, квантова яма, квантовий дріт.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net