Структури даних та алгоритми

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3703
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Структури даних та алгоритми : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Кібербезпека» та «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та 123 Комп'ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 164 с.
Ключові слова
Структури даних, алгоритми, графи, дерева, черги, стеки, масиви.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net