Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3801
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства : метод. рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка освітньо-професійної програми «Міро- та наносистемна техніка», галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 153 Міро- та наносистемна техніка освітньо-професійної програми «Технічне забезпечення безпеки», галузі знань 17 Електроніка та телекомунікацій спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: П.Я. Кравчук, О.Я. Кравчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 36 с.
Ключові слова
Економіка підприємства, економічне обгрунтування, технічні рішення, Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua