Товарознавство паливно-мастильних матеріалів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4110
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство паливно-мастильних матеріалів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та торговельне підприємництво» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 28 с.
Ключові слова
Товарознавство паливно-мастильних матеріалів.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ткачук Валентина Віталіївна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
v.tkachuk@lntu.edu.ua