Безпечність довкілля та товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4130
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Безпечність довкілля та товарів : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Митна справа і торгівля», «Економіка підприємства», «Логістика» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 48 с.
Ключові слова
Безпечність довкілля та товарів.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ткачук Валентина Віталіївна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
v.tkachuk@lntu.edu.ua