Економічна теорія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4164
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економічна теорія : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка, освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В.Баула. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. - 107 с.
Ключові слова
Ринок, товар, вартість, гроші, інфляція, капітал, праця, зайнятість, поділ праці, грошовий обіг, ВНП, бюджет, витрати виробництва, прибуток, дивіденди, заробітна плата, рента, дисконтування інвестиції, інновації, конкуренція, монополія, ціна, міжнародні економічні відносини, валюта.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua