Інформаційні технології організації та захисту бізнес-процесів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4194
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційні технології організації та захисту бізнес-процесів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12«Інформаційні технології» спец. 125«Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Кузьмич, Н.В. Багнюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. - 30 с.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Кузьмич О.І.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
kuzmych79@gmail.com