Безпека хмарних технологій

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4259
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Безпека хмарних технологій : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського)рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Багнюк, Л.М. Кирилюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 104 с.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Костючко С.М.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
s.kostiuchko@gmail.com