Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4305
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Заболотний О.В. Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.16.06 / О.В. Заболотний ; ЛДТУ, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2003. – 150 с.
Короткий огляд (реферат)
Об'єктом дисертаційного дослідження є процес радіально-ізостатичного пресування при ущільненні порошків на оправку.
Мета роботи: підвищення ефективності процесів радіально-ізостатичного пресування порошкових середовищ за рахунок створення та впровадження нових технологічних схем, вдосконалення обладнання, інструменту та технологій.
Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності процесів виготовлення і використання пористих порошкових матеріалів, вдосконаленню моделі ущільнення порошкових середовищ, дослідженню напружено-деформованого стану та властивостей пористих середовищ, що являють собою в сукупності нові, науково обґрунтовані розробки в області створення пористих порошкових матеріалів, використання яких сприяє вирішенню важливої проблеми – створення ефективних технологій, обладнання та інструменту для виробництва виробів широкого цільового призначення на основі металів і кераміки.
Ключові слова
Ефективність, сухе ізостатичне пресування, проміжне середовище, енергосилові витрати, континуальна і контактна моделі, технологія, обладнання, інструмент.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ
Ініціали працівника
Заболотний О.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки
Електронна пошта
o.zabolotnyi@lntu.edu.ua