Платіжні системи: в схемах і таблицях

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4419
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Корецька Н. І. Платіжні системи: в схемах і таблицях : навч. посіб. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 302 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику висвітлюються питання заснування і розвитку платіжних систем України та зарубіжних країн, розглядаються особливості та механізми їх функціонування та значення. Структура навчального посібника вирізняється системністю: зміст його поділений на теми, які, в свою чергу, включають пункти теоретичного (лекційні
питання доповнені схемами і таблицями) та практичного характеру (питання та завдання до практичних занять; тестові завдання; теми рефератів; питання до дискусій; ребуси; кросворди). Також кожна тема навчально-методичного видання включає питання до самоперевірки; термінологічний словник і список рекомендованої літератури.
Ключові слова
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ; ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЛАТІЖНИ СИСТЕМ; БЕЗПЕКА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ; МЕХАНІЗМИ ПЛАТІЖНИХ ПЕРЕКАЗІВ ТА ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ; ПЛАСТИКОВА (ПЛАТІЖНА) КАРТКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРАХУНКІВ; ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ; ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ; ЗАРУБІЖНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ; ЕЛЕКТРОННІ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ; ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, ЗАСНОВАНИХ НА ВИКОРИСТАННІ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
Дата публікації (рік)
Видавець
РВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Корецька Н.І.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
nataliya.koretska@gmail.com