Дидактичні засади структурування змісту філологічних знань студентів вищих навчальних закладів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4518
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Мартинюк А.П. Дидактичні засади структурування змісту філологічних знань студентів вищих навчальних закладів : монографія / А.П. Мартинюк ; МОН України, Луцький національний технічнй університет. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. - 163 с.
Короткий огляд (реферат)
Монографія присвячена дослідженню дидактичних засад структурування змісту філологічних знань студентів у навчальнопізнавальній діяльності вищих навчальних закладів. На основі вивчення наукової літератури здійснений аналіз і визначена сутність понять «дидактичні засади», «навчально-дослідницька діяльність», «структурування змісту філологічних знань». Доведена взаємозалежність між ефективністю процесу формування творчої особистості студента й реалізацією структурування змісту філологічних знань. Розроблена модульно-технологічна модель процесу засвоєння філологічного матеріалу для англійської мови.
Узагальнені сучасні аспекти дидактичних технологій розвитку змісту філологічних знань студентів. Визначена сутність процесу засвоєння філологічного матеріалу, його компоненти та структура. Запропонована просторово-часова модель структурування змісту філологічних знань.
Теоретично обґрунтовані дидактичні засади структурування змісту філологічних знань студентів вищих навчальних закладів. Доведено, що
структурування змісту філологічних знань стає ефективним в умовах логічно обґрунтованої цілісної, неперервної дидактичної технології.
Дата публікації (рік)
Видавець
РВВ ЛНТУ
Монографія
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net