ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4572
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Грабовець В.В. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ : дис... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В.В. Грабовець ; МОН України, Львівський національний аграрний університет. - Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. - 235 с.
Короткий огляд (реферат)
Основною перепоною використання сапропелів у природному стані в широких межах є висока відносна вологість, яка сягає 98%. На даний час практично відсутні глибокі наукові дослідження зневоднення цого матеріалу через його специфічні властивості. Вказана проблема гостро постала також через зацікавленість цією сировиною у розвинених країнах Європи та Близького Сходу. Для європейських країн сапропелі – це органічно-екологічне добриво, для азійських – компонент для створення родючого середовища у пустелях.
Одним із найбільш вивчених і практично використовуваних способів зневоднення сапропелів на теренах нашої країни було намивання сапропелевої пульпи на поля. Технологія розроблена з урахуванням стану початкових властивостей, складу необхідної готової сировини та агрохімічних характеристик, а також залежно від нахилу поверхні поля та норми внесення. Інші способи мало вивчені та вимагають подальшого вдосконалення.
Ключові слова
Сапропель, волога. зневодення, механізація, способи зневоднення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Львів
Файл
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com