ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4573
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Грабовець В.В. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.05.11 / В.В. грабовець : МОН Ураїни, Львівський національний аграрний університет. - Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. - 208 с.
Короткий огляд (реферат)
Основною перепоною використання сапропелів у природному стані в широких межах є висока відносна вологість, яка сягає 98%. На даний час практично відсутні глибокі наукові дослідження зневоднення цього матеріалу через його специфічні властивості. Вказана проблема гостро постала також через зацікавленість цією сировиною у розвинених країнах Європи та Близького Сходу. Для європейських країн сапропелі – це органічно-екологічне добриво, для азійських – компонент для створення родючого середовища у пустелях.
Одним із найбільш вивчених і практично використовуваних способів зневоднення сапропелів на теренах нашої країни було намивання сапропелевої пульпи на поля. Технологія розроблена з урахуванням стану початкових властивостей, складу необхідної готової сировини та агрохімічних характеристик, а також залежно від нахилу поверхні поля та норми внесення. Інші способи мало вивчені та вимагають подальшого вдосконалення.
Ключові слова
Озерні сапропелі.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com