Фізика. Збірник задач

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4654
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Фізика. Збірни задач : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 114 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику наведено приклади розв’язання задач з фізики та задачі для самостійного розв’язування за темами, що охоплюють всі розділи курсу фізики. На початку кожного з розділів подано короткий перелік формул і законів, які стосуються виконання завдань з відповідної теми.
Навчальний посібник призначений для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцького НТУ.
Дата публікації (рік)
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net