Фізика. Збірник задач

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4654
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Фізика. Збірни задач : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 114 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику наведено приклади розв’язання задач з фізики та задачі для самостійного розв’язування за темами, що охоплюють всі розділи курсу фізики. На початку кожного з розділів подано короткий перелік формул і законів, які стосуються виконання завдань з відповідної теми.
Навчальний посібник призначений для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцького НТУ.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net