Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4704
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти : колективна монографія. Вид. перше / редкол. О. С. Ковальчук, О. В. Смаль. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 234 с.
Короткий огляд (реферат)
Відповідно до викликів часу в освітньому процесі постійно відбувається створення, поширення й використання нових засобів навчання для розв’язання різноманітних педагогічних проблем. Інновації спрямовані на оновлення навчальних програм, методів викладання, відмову від класичних підходів. Завдання сучасної освіти - готувати людину, здатну жити в мобільному світі за інноваційними законами глобалізації.
Глобалізація та інтернаціоналізація передбачає формування єдиного «освітнього простору», запозичення західних освітніх моделей. Проте
перехід до загальноєвропейських стандартів у системі вітчизняної освіти не має перетворюватись у копіювання чужого досвіду, важливо зберегти
найкраще, що було напрацьовано за багато десятиліть у навчальному процесі та модернізувати його. Позитивним в інтернаціоналізації вищої освіти є покращення її якості, розширення доступу до наукових досліджень, активної академічної мобільності, підвищення кваліфікації викладачів внаслідок встановлення зв’язків з міжнародними партнерами, підвищення ефективності діяльності університетів. У контексті питання глобалізації та інтернаціоналізації можна виділити такі актуальні проблеми сучасного освітнього простору: дуальної освіти в умовах навчальної діяльності вищого педагогічного закладу; вивчення мови як природного середовища, на яке впливає 6 користувач; використання flippedreaning технології у навчанні іноземної
мови студентів технічного ЗВО.
Унаслідок виходу України у світовий та європейський простір
з’явилась потреба певних змін і в сфері викладання іноземних мов у
вищій школі.
У монографії актуалізовано питання інтернаціоналізації вищої освіти
на національному та інституційному рівнях, проаналізовано вітчизняні
методики викладання іноземних мов в немовних вишах та методики
предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL).
Вперше глибоко проаналізовано інноваційні технології в контексті
інтернаціоналізації освіти. Визначено ряд новітніх прийомів навчання,
що мотивують студентів до активної роботи та можуть замінити
неефективні методи.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net