Розвиток рекреаційного потенціалу регіону: теорія і практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4724
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Герасимчук З.В. Розвиток рекреаційного потенціалу регіону: теорія і практика : монографія / З.В. Герасимчук, Ю.Є. Дащук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 260 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії висвітлено питання формування теоретико-методологічних та практичних засад розвитку рекреаційного потенціалу регіону, особливості формування та реалізації його рекреаційного іміджу. Здійснено аналіз й оцінку рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіонів України. Обґрунтовано ключові напрямки розвитку рекреаційного потенціалу, а також особливості застосування Інтернет-технологій у процесі просування рекреаційної території.
Видання адресоване науковцям, керівникам та спеціалістам управлінсь-
ких структур рекреаційного сектору, викладачам, аспірантам, студентам ви-
щих навчальних закладів.
Ключові слова
рекреаційни потенціал, регіональна політика, інтереси стейкхолдерів, регіональна політика, розвиток територій, імідж регіону, аналіз та оцінка рекреаційного потенціалу
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Монографія
Ініціали працівника
Дащук Ю.Є.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
yli2204@ukr.net