Покращення експлуатаційних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4770
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Захарчук О.В. Покращення експлуатаційних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном: дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.20 / Захарчук Олег Вікторович ; МОН України, Нац. транспортний ун-т. - Київ : Київський НТУ, 2013. - 199 с.

Короткий огляд (реферат)
Дисертація присвячена покращенню паливної економічності та екологічних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном з іскровим запалюванням шляхом вибору доцільних значень параметрів керування трансмісією та двигуном.
Розроблено методику оцінювання паливної економічності та екологічних показників колісного трактора з газовим двигуном, в основі якої лежить уточнена математична модель руху трактора в прийнятому їздовому циклі, що дозволяє досліджувати вплив параметрів керування трансмісією та газовим двигуном на витрату палива та викиди шкідливих речовин в транспортному процесі.
Розроблено алгоритм визначення доцільних значень параметрів керування трансмісією та газовим двигуном колісного трактора.
Проведено моторні дослідження двигуна Д-240 під час роботи на стиснутому природному газі та дорожні випробування трактора МТЗ-80 з газовим двигуном з іскровим запалюванням.
Вибрано та обґрунтовано доцільні значення параметрів керування трансмісією та газовим двигуном при розгоні колісного трактора та швидкостей усталеного руху в експлуатаційних умовах за критеріями мінімальних питомих витрат палива та шкідливих викидів.
Ключові слова
Газовий двигун, колісний трактор, природний газ, математичне моделювання, витрата газу, шкідливі викиди.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ
Файл
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com