Організація автомобільних перевезень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4982
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Організація автомобільних перевезень : метод. вказівки до викон. практичних занять для студ. спец. 274 «Автомобільний транспорт» денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Бодак, І.С.Мурований. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 42 с.
Ключові слова
Вантажопотік, рухомий склад, продуктивність, техніко-експлуатаційні показники.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com