Фізика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4994
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фізика : метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та зао форм навч. / уклад.: Д.А. Захарчук, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 48 с.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Захарчук Д.А.
Кафедра працівника
2021 Кафедра фізики та вищої математики
Електронна пошта
dima.zakharchuk@gmail.com