Облік і трансформація за МСФЗ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5003
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами / С.О. Левіцька, І.Б. Садовська, І.І. Бабіч, І.В. Жураковська : навч. посіб. – Луцьк : РВВ Луцького Луцького НТУ, 2013. - 412 с.
Короткий огляд (реферат)
Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності вимагає відповідної підготовки фахівців. Цей посібник розроблено з метою допомоги в опануванні процесом складання фінансової звітності за міжнародними стандартами шляхом трансформації. Розкрито основні положення МСБО та МСФЗ, наголос зроблено на ключових відмінностях звітності.
Посібник містить сім розділів, кожен з яких має окреме тематичне і змістове наповнення.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, а також для практикуючих бухгалтерів, бажаючих самостійно оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з трансформації звітності за міжнародними стандартами
Дата публікації (рік)
Видавець
РВВ Луцького НТУ
Файл
трансф.pdf220.56 КБ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua