Successful startups: how to teach students

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5053
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Сіваковська О.М. Successful startups: how to teach students / О.М. Сіваковськка // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2017. - № 28–29. - С. 104 – 108.
Ключові слова
Startups, projects, management, business, ideas, innovation, technology, success.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua