Структура процесу управління конфігурацією проектів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5057
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Структура процесу управління конфігурацією проектів / О.В. Сидорчук, О.М. Сіваковська, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 3 (1225). - С. 29–34.
Ключові слова
управління, проект, конфігурація, продукт, ресурси , проектно-технологічні структури.
Дата публікації (рік)
Видавець
Харків : Вид-во НТУ "ХПІ"
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua