Практикум з бухгалтерського обліку

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5074
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Садовська І.Б. Практикум з бухгалтерського обліку : навч. посіб. / І.Б. Садовська, І.В. Жураковська. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. - 421 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник написано відповідно до типової освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501- «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.06 № 444.
Посібник містить п’ять розділів, кожен з яких має окреме тематичне і змістове наповнення. На початку кожної теми дано короткий виклад матеріалу у вигляді методичних вказівок.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, а також для бажаючих самостійно оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з бухгалтерського обліку.
Дата публікації (рік)
Видавець
РВВ Луцького НТУ
Файл
Praktikum.pdf5.32 МБ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua