Лінгвокогнітивні особливості моделювання знань у англомовному лекційному дискурсі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5165
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Смаль О.В. Лінгвокогнітивні особливості моделювання знань у англомовному лекційному дискурсі : монографія / О. В. Смаль. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 163 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії розглянуто засоби лінгвокогнітивного моделювання знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі та з’ясовано ролі дискурсивно маркованих одиниць у дискурсотворенні.
На основі запропонованої методики аналізу структурних, семантичних, когнітивних та прагматичних особливостей сучасної англомовної письмової лекції схарактеризовано всі її компоненти та виділено й проаналізовано дискурсивні маркери, властиві кожному її складнику.
Виявлено специфічні дискурсивні маркери, що сприяють структуруванню лекційного дискурсу та впливають на процес моделювання наукових знань; установлено лінгвокогнітивні особливості моделювання знань у лекційному дискурсі.
Дата публікації (рік)
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net