Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5255
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Бортнікова О.О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / О.О. Бортнікова ; МОН, молоді та спорту України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2012. - 297 с.
Короткий огляд (реферат)
Бортнікова О. О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України, Київ, 2012.
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та організаційних засад оперативного обліку в сільськогосподарських підприємствах. Здійснено ретроспективний аналіз процесу формування та розвитку даної облікової підсистеми. Уточнено визначення та концептуальні засади оперативного обліку як автономної складової інформаційного забезпечення управління. Встановлено взаємозв’язок між оперативним обліком та іншими функціями управління. Обґрунтовано необхідність удосконалення організації та методики оперативного обліку в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова
Сільськогосподарське підприємство, оперативний облік, оперативне управління, облікова система, інформаційне забезпечення управління, оперативний документ.
Дата публікації (рік)
Видавець
РВВ Луцького НТУ
Файл
Ініціали працівника
Гаврилюк Ольга Олександрівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
o.havryliuk@lutsk-ntu.com.ua