Регіональна політика фінансової стабілізації в умовах структурної модернізації економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5295
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Регіональна політика фінансової стабілізації в умовах структурної модернізації економіки : монографія /за ред. І.М. Вахович. - Луцьк : РВВ ЛНТУ 2017. – 284 с.
Короткий огляд (реферат)
Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних і прикладних засад регіональної політики фінансової стабілізації в умовах структурної модернізації економіки. Зокрема, зосереджено увагу на дослідженні еволюції економічних теорій регіонального розвитку, розкритті сутності та визначенні місця теорії ринкової вартості у регіональній політиці фінансової стабілізації, дослідженні інноваційно-інвестиційного стимулювання сталого
розвитку регіонів в умовах структурної модернізації економіки з виокремленням капіталізації креативного потенціалу у даному процесі. У монографії наведено методичні засади оцінки бюджетного забезпечення депресивних регіонів у системі соціально-економічної безпеки, відповідно до чого проведено аналітичне дослідження. Значна роль у монографії зосереджена на особливостях розвитку ринку фінансових послуг у системі регіональної політики фінансової стабілізації.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net