Оцінка вартості підприємства: обліково-аналітичні аспекти

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5366
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Парасій-Вергуненко І.М. Оцінка вартості підприємства: обліково-аналітичні аспекти : монографія / І.М. Парасій-Вергуненко, І.І. Бродська. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 215 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії визначено роль та завдання обліку та аналізу в оцінних процедурах. Розроблено структурно-логічну модель формування інформаційного забезпечення процесу оцінки вартості підприємства, основні складові якого охоплюють процедури підготовки і коригування фінансової звітності, її перевірки та аналітичної інтерпретації. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення залежно від об’єктів та цілей оцінки.
Запропоновано порядок та методику опрацювання фінансової звітності в процесі оцінки вартості підприємства з урахуванням чинних національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Удосконалено методику визначення вартості чистих активів, а також методику коригування вартості запасів та механізму їх списання з балансу на основі аналізу їхньої оборотності. Розроблено класифікацію аналітичних показників, що використовується в оцінній діяльності. Запропоновано систему одиничних показників та механізм їх узагальнення у комплексний показник, який можна розглядати як мультиплікатор зростання вартості підприємства в майбутньому на основі динаміки фінансового стану.
Рекомендовано для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, професійних оцінювачів, а також для студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Оцінка вартості, чисті активи підприємства, база оцінки, інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ ЛНТУ
Монографія
Ініціали працівника
Бродська Ірина Іванівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
brodskairyna@lutsk-ntu.com.ua