Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5370
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Бабіч І.І., Бродська І.І. Оцінка ефективності контролю в кредитних установах / Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : колективна монографія / кол. авт. за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – C. 5-22.
Короткий огляд (реферат)
Обґрунтовано основні відмінності кредитних спілок від інших суб'єктів фінансового ринку; наведено загальні засади оподаткування прибутку КС; подано негативні фактори в розвитку КС та напрямки їх усунення; досліджено основні елементи системи контролю КС.
Ключові слова
Контроль, види контролю КС, суб'єкти контролю.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Бродська Ірина Іванівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
brodskairyna@lutsk-ntu.com.ua