Взаємодія видів транспорту

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5431
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Взаємодія видів транспорту : метод. вказівки до викон. курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.С. Мурований, П.В. Мазилюк. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 19 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com