Архітектурне проектування готельних будівель

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5439
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Архітектурне проектування готельних будівель : метод. вказівки до практичних робіт для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.С. Пасічник, Ю.С. Казмірук – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 60 с.
Ключові слова
Архітектурно-планувальна організація готелів, готельно-ресторанне господарство, проектування об’єктів, формування архітектурних типів споруд.
Рік видання
Видавець
ІВВ ЛуцькогоНТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com