Архітектурна та об’ємно-просторова композиція

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5443
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Архітектурна та об’ємно-просторова композиція : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня освітньоо-професійної програми «Архітектура і містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура і містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Г. Абрамюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 30 с.
Ключові слова
Симетрія, асиметрія, динаміка, статика, об"ємно-просторова композиція.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com