Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5460
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В.В. Чудовець ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — Київ, 2006. - 21 с.
Короткий огляд (реферат)
Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах. На підставі одержаних результатів розроблено рекомендації щодо удосконалення нормативно-методологічної бази та документального забезпечення процесу інвентаризації. Уточнено зміст поняття інвентаризації, визначено її мету та основні завдання. Доповнено склад суб'єктів та об'єктів інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах, систематизовано класифікацію її видів. Визначено особливості, проблеми та перспективи інвентаризаційної роботи у сільському господарстві. Виділено основні етапи процесу інвентаризації та конкретизовано методику її здійснення. Обгрунтовано роль інвентаризації у забезпеченні належної якості фінансової звітності. Уточнено механізм визначення результатів інвентаризації та порядок їх відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Удосконалено документальне забезпечення інвентаризаційного процесу. Запропоновано й обгрунтовано методику оцінки якості інвентаризації.
Ключові слова
Інвентаризація, метод обліку і контролю, процес інвентаризації, завдання інвентаризації, інвентаризаційна комісія. фінансова звітність.
Дата публікації (рік)
Ініціали працівника
Чудовець Віталій Васильович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.chudovets@lutsk-ntu.com.ua