Комп’ютерне проектування будівель і споруд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5462
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Комп’ютерне проектування будівель і споруд : метод. вказівки до лабораторних робіт для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.В. Пасічник. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 40 с.
Ключові слова
Основи створення реалістичних зображень, правила оформлення архітектурної складової проекту, програма ArchiCAD.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com