Архітектурно-типологічні особливості сучасних будівель і споруд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5463
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Архітектурно-типологічні особливості сучасних будівель і споруд : метод. вказівки до практичних занять для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.С. Пасічник. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021.- 32 с.
Ключові слова
Основи проектування житлових будинків, проектування житлового середовища, класифікація громадських будівель і споруд.
Рік видання
Видавець
ІВВ ЛуцькогоНТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com