Архітектурно-типологічні особливості сучасних будівель і споруд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5464
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Архітектурно-типологічні особливості сучасних будівель і споруд : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.С. Пасічник. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 96 с.
Ключові слова
Об'ємно-планувальні вирішення житлових будівель, основні конструктивні системи та їх елементи.
Рік видання
Видавець
ІВВ ЛуцькогоНТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com