Архітектурно-типологічні особливості сучасних будівель і споруд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5465
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Архітектурно-типологічні особливості сучасних будівель і споруд : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.С. Пасічник. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021. - 40 с.
Ключові слова
Архітектура різних типів будівель і споруд; вивчення класифікаційних ознак житлових, громадських та промислових будівель і споруд; володіння методами аналітичної роботи й формування вміння збирати, аналізувати й оцінювати
інформацію з різних джерел.
Рік видання
Видавець
ІВВ ЛуцькогоНТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com