Плоскі контактні задачі теорії пружності для тіл складної форми

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5536
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Максимович В.М. Плоскі контактні задачі теорії пружності для тіл складної форми : монографія / В.М. Максимович, А.Ю. Коцюба, С.В. Лавренчук ; МОН, молоді та спорту України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2012. – 98 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії розроблено методику дослідження широкого класу задач про контактну взаємодію пружних тіл складної форми з системою жорстких штампів за наперед не¬заданих ділянок контакту. Методика базується на класичних та уточнених умовах контакту, методах інтегральних рівнянь і квадратичного програмування.
Досліджено контактні напруження під штампами різної форми, що взаємодіють із пів¬площиною або смугою, яка розташована на опорах за класичних, лінеаризованих уточнених та загальних нелінійних умов контакту; показано ефективність застосування розроб¬леної методики для випадку декількох ділянок контакту; досліджено вплив тертя між тілами та штампами на розподіл контактних напружень.
Побудовано інтегральні рівняння для випадку взаємодії штампа з межею отвору склад¬ної форми за допомогою методу конформного відображення; виконано дослідження кон¬тактних напружень у пластинці з еліптичним та квадратним отворами для штампів склад¬ної форми.
Для спеціалістів в області механіки деформівного твердого тіла і математичної фізики, інженерів, аспірантів та студентів вузів
Ключові слова
Плоска контактна задача, коефіцієнт тертя, півплощина, смуга на опорах, пластинка з отвором довільної форми, шорстка основа, радіальний роликовий підшипник.
Дата публікації (рік)
Видавець
РВВ ЛНТУ
Монографія
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net