Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчастих елементах конструкцій

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5537
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Максимович О.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластин¬частих елементах конструкцій : монографія / О.В. Максимович, С.В. Лавренчук, А.Ю. Коцюба. – Луцьк : ЛУцький НТУ, 2018. – 132 с.
Короткий огляд (реферат)
Сучасні композитні матеріали мають високі механічні й міцнісні характеристики, тому вони широко застосовуються як елементи конструкцій та деталі машин у різних галузях промисло¬вості. Вони можуть містити отвори чи тріщиноподібні дефекти. Для розрахунків на міцність таких композитів необхідно дослідити їх напружений стан за врахування дефектів та умов на¬вантаження. У загальному випадку необхідно одночасно знаходити наперед невідомі ділянки контакту під штампом та на берегах розміщених біля нього тріщин.
У монографії запропоновано методику розрахунку концентрації напружень біля штампів, отворів і тріщин в анізотропній півплощині за врахування тертя, контакту берегів тріщин та створення на цій основі методик розрахунку на міцність композитних елементів конструкцій при їх взаємодії зі штампами.
Наукова новизна монографії полягає в тому, що побудовано модифіковані інтегральні рівня¬ння контактної задачі для багатозв’язної анізотропної півплощини з тріщинами, в яких задані умови на межі півплощини, у тому числі під штампом, задовольняються тотожно; розроблено числовий підхід до розв’язування отриманих інтегральних рівнянь на основі методу механіч¬них квадратур, у якому враховано контакт берегів тріщин; виконано дослідження впливу анізо¬тропії на напружений стан композитів.
Для спеціалістів в області механіки деформівного твердого тіла і математичної фізики, ін-женерів, аспірантів та студентів вузів.
Ключові слова
Композитні елементи конструкцій, напруження, штамп, отвір, тріщина, анізотропія, критерій міцності, метод інтегральних рівнянь, коефіцієнт тертя.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-друк
Монографія
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net